قالب بازی وردپرس

قالب بازی وردپرس از ان دسته قالب های پرطرفدار دربین کاربران و است. طراحی این نوع قالب نسبت به قالب های دیگر سهت و پرهزینه است. دلیل ان هم امکانات موجود در قالب است.